סרטוני מידע-חלל הרחם

סרטוני מידע וקטעים של רופאי 'נגה מדיקל' מתוכניות רדיו וטלוויזיה בנושא- חלל הרחם-