מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות – נגה מדיקל  

תאריך עדכון: 3.3.21

נגה מדיקל מכבדת את פרטיות המשתמשים  באתר האינטרנט שלה. לאור כך היא מפרסמת את מדיניותה ביחס לכללי ומדיניות הגנת הפרטיות באתר, ומתחייבת כלפי המשתמשות לקיומה. אנא קראי תנאי מדיניות זו בעיון. כל שימוש באתר, בתכנים ו/או בשירותים ו/או במוצרים המוצעים בהם כפוף לתנאים ולהגבלות המופיעים במסמך זה. תנאי מדיניות אלה מנוסחים בלשון נקבה לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לגברים.

מטרת המדיניות הכתובה במסמך זה הינה להסביר מהם נוהגי "נגה מדיקל " ביחס לפרטיות המשתמשות באתר, וכיצד משתמשת 'נגה מדיקל' במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשות באתר ו/או הנאסף על-ידה בעת השימוש שעשו המשתמשות באתר ובתכנים והשירותים המוצעים בו.

כללי

בעת שימוש באתר נאסף מידע על המשתמשת. חלק מהמידע מזהה את המשתמשת באופן אישי, ובכלל זה פרטים מזהים כמו: שמה, כתובתה אמצעי התשלום ששימשו אותה וכיו"ב. זהו מידע שהמשתמשת מוסרת ביודעין, לדוגמה בעת הרשמתה לשירותים שונים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמשת אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיה. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים הנצפים, תחומים שעניינו את המשתמש, כתובת האינטרנט (IP) שממנה הוא פנה ועוד.

רישום לשירותים המוצעים באתר – ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר נגה מדיקל תבקש מהמשתמש רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.

מאגר המידע

נתונים שנאספו יישמרו במאגרי המידע של נגה ובאחריותה.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין, על מנת –

  • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים.

ככלל, המידע שישמש את נגה מדיקל יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית את המשתמש.

דיוור ישיר אלקטרוני

נגה מדיקל  מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. בכל עת תוכלי לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת מידע זה  בעזרת לחיצה על הקישור המופיע בתחתית כל מייל שמדוור על ידינו להסרה מרשימת תפוצה. נגה מדיקל  לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

קישורים לאתרים חיצוניים

הגלישה לאתרים חיצוניים המופיעים בהפניות מתוך אתר נגה מדיקל , הינה באחריות הגולשת. מדיניות הפרטיות של אתרים אלו אינה קשורה לאתר נגה מדיקל ובאחריות הגולשת להתעדכן בה.

מסירת מידע לצד שלישי

נגה מדיקל לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין נגה מדיקל שתחייב חשיפת פרטיך;
  • אם תבצעי באתר, פעולות שבניגוד לדין;
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  • במסגרת חקירה של רשות חוקרת
Cookies

אתר נגה מדיקל עשוי להשתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. כמו כן, ייתכן כי חלק מהמודעות שבהן את צופה בעת הביקור באתרים מגיעות משרתים של צדדי ג', המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתרים. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשבך. תפקיד ה-Cookies הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקת. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכלי להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך היעזרי בקובץ העזרה של הדפדפן. את יכולה למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשי כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתרים להעדפותיך. ייתכן גם שנטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכלי להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ונגה מדיקל  פטורה מכל אחריות בקשר לכך. שימושך באתרים מעיד על הסכמתך להתקנת ה-Cookies הנ"ל.

אבטחת מידע

נגה מדיקל מפעילה מערכות באתר ובכלל זה, כלים ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין בכך כדי להבטיח הענקת בטחון מוחלט. לפיכך אין באפשרות נגה מדיקל בכדי להתחייב ששירותיה חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. לפיכך אנו ממליצים כי הגלישה תתבצע ממחשב מוגן עם הסיסמאות הנדרשות לכך, כיבוי המידע והתקני ההגנה נגד וירוסים כנדרש.

זכות לעיין במידע והזכות לתקן מידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אלינו- נגה מדיקל Info@noga-medical.co. או לטלפון 072-3728084. בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך, את זכאית על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 להורות לנו בכתב למחוק ממאגרי המידע את המידע הקשור אלייך.  

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל עדכון במדיניות הפרטיות שלנו מעודכן בדף זה בלבד. ותאריך העדכון לדף זה יפורסם בראש הדף. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים מהותיים במדיניות זו בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר ומחובתך להתעדכן בשינויים אלו. המשך שימוש שלך באתר כמוהו כהסכמה לשינויים הללו לגביך. בכל מקרה בו השינויים במדיניות הפרטיות  אינם מהותיים, הם יעודכנו בהתאם לתאריך המופיע בראש הדף ובאחריותך להתעדכן בהם.